ÚČINKY WATSU®

Voda nás dokáže očistiť, vyrovnať, podporiť a znovuzrodiť samého seba do rovnováhy tela a mysle. Plynutie vody nás otvára do celkového uvoľnenia a bezpečia.

Fyziologické zmeny:

Vďaka beztiažovému stavu a utíšeniu fyzických zmyslov (zrak, sluch a ďalšie) sa nervový a svalový systém hĺbkovo regeneruje.

Znižuje sa mechanické zaťaženie a redukuje sa tlak a napätie v chrbtici, kĺboch a svaloch. Vztlak vody nadľahčuje telesnú váhu a znižuje bolestivosť.

Uvoľňuje sa emočný stres a napätie v tele i vo svaloch.
Voda prirodzene masíruje telo a lymfatický systém.

Teplá voda a relaxácia aktivuje vegetatívny nervový systém. Zlepšuje sa vďaka tomu trávenie, metabolizmus, imunita a dýchanie.

Veľmi dobre sa aktivizuje vitálna energia, preto je watsu vhodné pri stresoch a vyčerpaní. Pri zmene mozgovej frekvencie sa spúšťajú samouzdravujúce procesy. Skvalitňuje sa spánok.

Teplota vody v bazéne je 32°C  / (nie je ani horúca a ani studená)

Prínos do života:

  • komplexná hĺbková relaxácia
  • odstránenie bolesti a napätia vo svaloch
  • zlepšenie rozsahu a pohyblivosti vo svaloch a v kĺboch
  • regenerácia nervovo – svalovej funkcie
  • zlepšenie cirkulácie a metabolizmu
  • utíšenie mysle
  • emocionálna očista
  • zníženie stresu