Iné dostupné terapie

OBA (OCEANIC BODYWORK AQUA) (podvodná terapia)

Predtým nazývané ako „Oceanic Aqua Balancing“, je druh práce s telom v teplej vode, která vznikla asi pred pätnástimi rokmi. Zakladateľmi sú Kaya Femerling a Nirvano Martina Schulz. Terapie sa vykonávajú prevažnepod vodou za použitia nosného škripca. Ide o kombináciu prvkov ľahkých pohybov, naťahovania, masáži v spojení s dychom a jeho oživenia formou energetickej práce. OBA naväzuje na základné watsu, tuto techniku rozširuje a obohacuje. Spája slobodu, rozsah a priestor vodného tanca s bezpečím a podporou watsu.

WATER DANCE alebo WASSER TANZEN (WATA)

Vodný tanec bol vyvinutý Arjana Brunschwiler a Aman Schröter v roku 1987. Ide o dynamickú pohybovú terapiu, ktorá jerealizovaná nad vodou i pod vodou. Klient používa nosný škripec a je navodzovaný do stavu bez tiaže, do tretej dimenze podvodného sveta. Pohyby delfína alebo hada, při naťahovaní a ohýbanínás neuvoľňujú len na fyzickej úrovni, ale nás prenáša aj do hlbších úrovní a skúseností s relaxáciou a meditáciou.

WOGA® – VODNÁ JOGA

WOGA, teda vodná jóga sa k nám dostala z USA od zakladateľa watsu, terapeuta Harolda Dulla. Existuje mnoho dôvodov, ktoré tohoto terapeuta viedli k aktivitám vo vode (absencia gravitácie, telesná štruktúra nášho tela, ktoré sa z veľkej časti skladá z vody a taktiež stav, pripomínajúci prenatálne obdobie).